World Autism Awareness Day 2019 i Taastrup

| | ingen kommentarer

Den 2. april er World Autism Awareness Day og det bliver hvert år fejret med arrangementer rundt omkring i verden.
I år blev det også fejret i Danmark.
Landsforeningen Autisme havde i samarbejde med autismepsykologen Kirsten Callesen arrangeret en konference for at markere dagen. Denne foregik i Taastrup og jeg var med som deltager!

Følgende indlæg handler derfor om mine oplevelser på dagen, men først vil jeg forklare baggrunden for autismedagen og derefter svare på, hvorfor der er behov for at markere denne dag.
Det var FN, der indførte verdens autismedag i 2008. Det var især for at sætte fokus på, at det er okay at være anerledes og arbejde for at autister kan deltage i samfundet på lige fod med mennesker uden handicap.

World Autism Awareness day er en dag, hvor vi fejrer neurodiversitet!

Neurodiversitet handler om at anerkende hinandens forskelligheder og at alle mennesker har lige stor værdi for samfundet.
Det er en smuk tanke, men er det også sådan virkeligheden er? Næppe.
Der er mange autister, som aldrig får en chance for at få realiseret deres fulde potentiale, som er målet med neurodiversitet.
Tal fra Landsforeningen Autisme viser faktisk at 9 ud af 10 autister ikke er i ordinær beskæftigelse. Andre tal fra Det Centrale Handicapråd viser at andelen af mennesker med autisme og andre handicaps, der gennemfører en uddannelse er betydeligt lavere end for mennesker uden handicap.
Der er altså mange med autisme, som bliver ekskluderet fra uddannelsesystemet og arbejdsmarkedet. Mange af dem får ikke engang en chance!
Dette hænger jo ikke sammen med neurodiversitet, som handler om at verden har brug for alle hjerner.
Derfor er der i høj grad brug for mennesker, der kæmper for neurodiversitet, hvis vi skal undgå at så mange autister bliver skubbet udenfor fællesskabet.
En af dem, som kæmper for autismesagen og neurodiversitet er Kirsten Callesen (KC).
KC er en af landets mest anerkendte autismepsykologer.
Hun var hovedoplægsholder på World Autism Awareness Day og fortjener derfor lidt grundigere omtale senere. Men først vil jeg lige skrive lidt om mine tanker om at være deltager i dette arrangement.

Hyggelig og behagelig atmosfære på World Autism Awareness Day i Taastrup

Jeg synes der var en hyggelig og behagelig atmosfære på autismedagen. Det er første gang, at jeg deltager i et arrangement, hvor verdens autismedag bliver fejret.
Det foregik i Landsforeningen Autismes lokaler i Taastrup. Jeg har været der før til autismekonferencer.
Det er meget behagelige lokaler, hvor der er god akustik og et godt lysindfald fra de mange vinduer. Foredragene foregik i den store sal, hvor der var sat stole op i rækker. Der var vist 60 tilmeldte, men der var en del tomme stole.
Det var kun en fordel for mig, da jeg let bliver stresset, hvis der er for mange. Det var også godt at jeg kendte flere af deltagerne i forvejen og følte mig tryg i deres selskab.

Hvad handlede World Autism Awareness Day om?

Så vil jeg berette lidt om indholdet på konferencen.
Formanden for Landsforeningen Autisme Heidi Thamestrup indledte konferencen med en kort velkomsttale og en videohilsen fra H.K.H. Prinsesse Marie (som er protektor for Landsforeningen Autisme).
Prinsesse Marie talte om accept og forståelse for autisme og at det er vigtigt, at der er plads til alle.

World Autism Awareness Day
H.K.H. Prinsesse Marie indleder World Autism Awareness Day med videohilsen


Efter denne smukke hilsen tog Kirsten Callesen over.
I det følgende vil jeg beskrive hovedpunkterne i hendes 2 foredrag.

Nye diagnosekriterier på vej!

Hendes første oplæg handlede især om de nye diagnosekriterier (DSM-5/ICD-11).
Det nye ifølge KC er at Aspergers Syndrom udgår som diagnose og der sker en opdelling af autister i funktionsgrupper. Det sidste er interessant at opholde sig lidt ved. Som jeg forstod KC, så vil aspergere fremover blive placeret i funktionsgruppe 1 og dem med meget behov for meget støtte bliver placeret i funktionsgruppe 3. KC forklarede at ens funktionsniveau sagtens kunne skifte med tiden. Fx kunne en stor forandring, som flytning sætte et menneske med Aspergers Syndrom så meget tilbage at han/hun blev skubbet over i funktionsgruppe 3.
Det er rigtig godt, at der med de nye diagnosekriterier kommer mere fokus på at Aspergers Syndrom ikke er en mild form for autisme. Man kan sagtens have stort behov for støtte i perioder selvom man ellers er velfungerende.

Sanseforstyrrelser indgår i DSM-5/ICD-11

Noget andet som er godt ved de nye diagnosekriterier er at sanseforstyrrelser indgår. De fleste autister har en eller flere sanseforstyrrelser. Jeg er selv lydfølsom og bruger derfor et støjreducerende headset til at skærme mig, når jeg opholder mig i et støjende miljø.

Systemizer profilen

KC talte også meget varmt om Systemizer profilen. Man fornemmede virkelig, at det var noget, der lå hende meget på sinde. Det skal siges at Kirsten Callesen har været med til at udvikle denne profil sammen med sin afdøde bror. Systemizer er ikke en ny diagnose, men en profil, der ligger meget tæt op ad autismespektret.
Som jeg forstod det, var den udviklet for at hjælpe flere mennesker, der har svært ved at passe ind i et job, eller tage en uddannelse, men som ikke opfylder alle kriterierne for at få en autismediagnose.

Neurodiversitet

World Autism Awareness Day - om begrebet neurodiversitet

Kirsten Callesen talte også meget varmt om neurodiversitet. Hun talte om, at det er meget vigtigt, at vi som samfund bliver bedre til at udnytte de styrker, som vi hver især har og at ingen mennesker har mindre værdi end andre. Verden har brug for alle hjerner.

Andre emner som Kirsten talte om i hendes foredrag var angst, depression, traumer samt hjernens funktion og biokemien i hjernen.
Jeg vil ikke beskrive disse emner, da det vil blive for omfattende og for teknisk.

Autistiske foredragsholdere på World Autism Awareness Day

Hvad er World Autism Awareness Day uden autistiske oplægsholdere? Vi skulle selvfølgelig også høre fra autister selv.
Der var to autistiske oplægsholdere med. Det var Ellen Vallentin Christiansen og Ole Anders Rauff.
Begge havde fokus på strategier. Ellen talte om copingstrategier på jobbet, hvor Ole talte om strategier i forhold til at vedligeholde venskaber. Det var meget lærerigt at høre om deres strategier.
De talte selvfølgelig om meget andet, men det var især det, som jeg fik ud af deres foredrag.

Pauser og forplejning

Jeg synes der var god tid i pauserne til at snakke med de andre deltagere, eller til at “networke” som det vist hedder på moderne dansk. Jeg synes altid det er rart at være sammen med ligesindede, da jeg der føler mig som en del af et fællesskab.
Forplejningen på konferencen var god i forhold til prisen. Det kostede 150 kroner at deltage i World Autism Awareness day og disse skulle dække udgifterne til maden. Jeg synes det var meget mad man fik for pengene. Til morgenmad var der bl.a. rundstykker, kaffe, thé og juice.
Til frokost var der crossainter med rejefyld og to slags supper. Den ene var karrysuppe og den anden var karry-/kyllingsuppe. Der var også hotdogs, som jeg dog ikke rørte.

World Autism Awareness Day - frokost

Det smagte udmærket og jeg sultede i hvert fald ikke på konferencen.
Til eftermiddagskaffen fik jeg softice fra deres softicemaskine. Jeg gik derfra med fuld mave.

Konklusion: Glæder mig allerede til næste år!

Det var et rigtig godt arrangement. Hvis man ikke allerede har opdaget det, så handler World Autism Awareness Day om at fejre neurodiversitet. Jeg synes at oplægsholderne var gode til at ramme dette tema.
Jeg håber der kommer en gentagelse af dette arrangement til næste år.
Det vil også være godt, hvis World Autism Awareness Day til næste år bliver fejret på Jylland fx i Aalborg, eller Aarhus. For mange autister kan det nemlig være meget svært at overskue at skulle rejse så langt for at deltage i en heldagskonference.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Jimmy's Verden