Om at gøre en forskel for voksne autister

| | ingen kommentarer

Jeg har snart været frivillig i Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne i et år. Det har været en spændende tid, hvor jeg har fået større selvindsigt og gjort en forskel for voksne autister og aspergere!
Det har dels været i min funktion som næstformand i bestyrelsen og som tovholder på Autisme- og Aspergerforeningens mødested i Aalborg. Det er nu tid til at gøre status og beskrive mine mål og visioner for foreningen samt afsløre om jeg vil fortsætte.

Hvad har jeg fået ud af at være frivillig i en forening?

Da der næsten er gået et år, så er det oplagt at reflektere over de personlige kompetencer, jeg har opnået.
Generelt har det været en positiv oplevelse. Det har været inspirerende og spændende at møde ligesindede i bestyrelsen, på Autismekonferencen i Taastrup i efteråret og på mødestedet i Aalborg.
Mødet med ligesindede har fået mig til at indse, at vi har meget forskellige styrker og udfordringer.

Der er ikke 2 autister, der er ens

Nogle kan klare at arbejde i en butik, hvor de har kundekontakt. Personligt vil dette være alt for overvældende for mig. Det er meget krævende for mig at stå at smile og holde øjenkontakt imens jeg rådgiver kunder. Måske vil jeg kunne klare det i en kort periode, men på sigt, vil det give mig stress.
Selvom butiksfaget var udfordrende for mig (var i en kort periode i praktik i fakta, hvor jeg fandt ud af det ikke passede til mig), så kan det for andre være et drømme job.

En uddannelse bringer nødvendigvis ikke en tættere på arbejdsmarkedet

Jeg har gennemført en videregående uddannelse som datamatiker, men har aldrig formået at omsætte den til et job indenfor IT-branchen. Det har taget mig lang tid at erkende at jeg ikke har de fornødne evner indenfor programmering og softwareudvikling, som jeg burde have, når jeg har gennemført uddannelsen. Jeg vil nok passe bedre indenfor jobs, hvor man skal teste software, apps, hjemmesider og programmer, men der findes ikke mange af den type jobs desværre.
Der er flere som mig, der har taget en uddannelse, men aldrig formået at omsætte den til et job. Nogle har måske haft et arbejde indenfor deres fag, men har ikke i det lange løb formået at leve op til kravene og måtte give op. Kravene er meget høje på arbejdsmarkedet idag. Man skal være fleksibel og effektiv. Det sociale har også fået større betydning.

Jeg vil kæmpe for et mere rummeligt og autismevenligt samfund!

Det er vigtigt at autister bliver en del af fællesskabet og ikke står udenfor. Man står udenfor fællesskabet, når man er parkeret i et meningsløst ressourceforløb, eller er på kontanthjælp i årevis uden at få hjælp til at komme videre med sit liv.

Behov for mere rummeligt arbejdsmarked

Derfor er der behov for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, så autisters særlige evner også kan bruges. Et eksempel på en rummelig  virksomhed, der tager hensyn til autisters udfordringer er den socialøkonomiske IT-virksomhed Specialisterne. Der findes også andre af den type virksomheder, der gør det muligt for autister at være på arbejdsmarkedet fremfor at være parkeret på kontanthjælp eller førtidspension.

Invester i de STU-forløb, der bringer autister tættere på arbejdsmarkedet

Det er også vigtigt at skabe et mere rummeligt uddannelsessystem.
Personligt så jeg gerne at det bliver meget nemmere for autister at få bevilget STU-forløb. Det skal dog give mening for den enkelte og der skal være et jobperspektiv i det. Uddannelser som AspIt og KlarTilStart er eksempler på uddannelser som har hjulpet langt de fleste af deres elever med at få job efter endt uddannelse. Så det giver samfundsøkonomisk mening at investere i disse uddannelser, som har bevist, at de bringer autister tættere på arbejdsmarkedet.

Hvordan har jeg gjort en forskel?

I forbindelse med kommunal- og regionsvalget deltog jeg i en paneldebat med lokalpolitikere. Der udtrykte bekymring for den høje arbejdsløshed blandt autister. Det gør jeg gerne igen, da jeg mener, at det er nødvendigt at få politikerne til at indse, at de skaber større  problemer, når de ikke at hjælper mennesker med at komme videre med deres liv.
Der er behov for et mere rummeligt arbejdsmarked samt at flere autister får en uddannelse, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Samarbejde er en udfordring

Jeg vil lyve, hvis jeg kun skrev, at det kun har været nemt at sidde i en bestyrelse. Det er bestemt ikke tilfældet. Især har samarbejdet været en udfordring. Det kræver meget energi for mig at samarbejde. Jeg har dog godt af at udfordre mig selv og træde ud af min comfort zone.
Jeg trives bedst med at der er ro på bagsmækken og enighed om de fælles mål, som er at skabe større forståelse og udbrede kendskabet til autisme i samfundet. Jeg hader konflikt. Man opnår kun resultater ved at samarbejde ikke ved at være i konflikt.
Der skal dog være plads til uenighed og ind imellem må man gå på kompromis, da man ikke kan få sin vilje hver gang.

en forskel

Vi skal samarbejde, hvis det giver mening for os

Jeg vil ikke ligge skjul på, at jeg tidligere har været kritisk overfor vores samarbejde med Landsforeningen Autisme (LA), men er blevet klogere efter, at jeg har siddet et år i bestyrelsen og erfaret, at vi er meget afhængige af dem. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke stå på egne ben, men er afhængige af den hjælp, vi kan få. Hvis det ikke var for LA, så havde der ikke været en Autismekonference i efteråret 2017. De søgte fondsmidler til konferencen, stillede lokalerne til rådighed for os og håndterede tilmeldinger og betalinger for os. De stod også for indkøb af mad og drikke samt sørgede for, at det blev stillet frem.
Vi lavede skam også en hel del. Vi stod for planlægningen af konferencen, valg af oplægsholdere og kontakt med disse samt bidrog også til afviklingen af konferencen.
Det giver god mening for os at fortsætte det gode samarbejde med LA og der er ikke udsigter til at det bliver ændret foreløbigt.

Hvilke resultater har vi opnået i mit første år i bestyrelsen?

Med hensyn til de konkrete resultater som vi har opnået, så har jeg allerede nævnt Autismekonferencen, som var et rigtig godt arrangement.
Et andet mål som vi har opfyldt er at vi har fået et dedikeret nummer af Autismebladet (Landsforeningen Autismes medlemsblad). Det var formanden for Landsforeningen Autisme Heidi Thamestrup, der besluttede at give os et dedikeret nummer af autismebladet. Baggrunden var, at jeg ved sidste generalforsamling havde stillet forslag om at vi skulle have vores eget medlemsblad. Jeg endte dog med at trække forslaget tilbage, da jeg kunne fornemme, at der ikke var opbakning til det.
Istedet fik vi som nævnt et nummer, der var dedikeret til vores forening.
I dette nummer kunne man bl.a. læse om en frivillig i foreningen, som også har fleksjob. Der var også et interview med den nye formand, som kunne fortælle om sine visioner for foreningen.
Det lyder måske ikke af meget, men det har faktisk været en kæmpe opgave at arrangere en konference, da vi ikke har erfaring med dette.

Hvad er mine mål for det kommende år i bestyrelsen?

Jeg tager imod genvalg til bestyrelsen og fortsætter som tovholder på foreningens mødested i Aalborg. Jeg brænder for at gøre en forskel og der er behov for mig i foreningen. Jeg udvikler mig meget ved at være sammen med ligesindede og får større selvindsigt. Det er udfordrende i perioder, men hvem siger, at det skal være let?

Jeg vil gerne arbejde for, at der sker forandring af foreningen. Der sker dog kun forandring, hvis der er vilje til det. Jeg har jo kun en stemme i bestyrelsen, men jeg har tænkt mig at kæmpe for min sag. Vi er nød til at følge med tiden. Det gælder ikke mindst i forhold til at få udviklet en ny hjemmeside, som kan læses på mobil og tablet.
Vi skal også arbejde for at blive mere synlig i autismedebatten. Det gør vi ved at blande os i de områder af debatten, der påvirker os. Som tidligere nævnt deltog jeg i en paneldebat i efteråret i forbindelse med kommunal- og regionsvalget. Der fortalte jeg om problemet med de mange autister, der står udenfor fællesskabet og ikke kommer igang med en uddannelse, eller arbejde. Det stiller jeg gerne op til igen.

 

 

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne er en brugerorganisation for voksne autister og aspergere. Vi har ca. 700 medlemmer på landsplan samt mødesteder i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Herning. Vi har en samarbejdsaftale med Landsforeningen Autisme, som bl.a. håndterer vores medlemskartotek samt hjælper os med en hel masse andre ting.

Billedet herunder er Autisme- og Aspergerforeningens logo.

en forskel
Se foreningens hjemmeside her: http://www.aspergerforeningen.dk/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *